Nieuws Archive

Seks onder je 25e

In de 1e week van november ging het landelijke onderzoek ‘Seks onder je 25e’ van start. Het onderzoek brengt in kaart hoe jongeren denken over liefde, relaties en seks. Ook actuele thema’s zoals het delen van sexy foto’s (sexting) en het gebruik …

Homotolerantie onder jeugd groeit

In het najaar van 2015 voerden de GGD’en van Oost-Nederland voor de vierde keer het jongerenonderzoek E-MOVO uit. Dit onderzoek wordt om de vier jaar gehouden bij leerlingen van het voortgezet onderwijs. Leerlingen in klas 2 en 4 vullen in de les …

Proactief testen migranten

Uit onderzoek blijkt dat de soa-prevalentie bovengemiddeld hoog is onder migranten. Soa Aids Nederland vraagt huisartsen daarom actief mee te helpen bij het opsporen van soa’s en hiv onder migranten. Soa Aids Nederland zette voor huisartsen enkele handvatten en tips op een …

Serieuze filmpjes over seks

Na het succes van vorig jaar, organiseert Sense Oost-Nederland ook dit jaar een YouTube-wedstrijd. Er doen 7 ROC’s mee, 2 meer dan in 2015. We zien veel kwalitatief goede inzendingen met een serieuze boodschap. Leerlingen lijken hiermee een signaal af te geven: seksualiteit …

Proactief testen migranten – handvat voor huisartsen

Migranten uit bepaalde (endemische) gebieden lopen een verhoogd risico op soa en hiv. Dat wijzen de nieuwste cijfers van het RIVM uit. Ook andere onderzoeken laten zien dat bijvoorbeeld bij Nederlanders met een Antilliaanse, Surinaamse en Afrikaanse achtergrond vaker infecties met chlamydia, gonorroe …

Sense-plan 2016

Door de vijf GGD’en van regio Oost is er voor 2016 een gezamenlijk Sense-preventieplan opgesteld. Hoofddoel is het bevorderen van de seksuele gezondheid en relationele weerbaarheid van jongeren in de regio Oost. Drie niveaus van aandacht Centraal in het plan staat het …

Sense op Facebook en Twitter

SoaAids Nederland leverde in 2015 een plan op voor de inzet van social media bij de promotie van sense.info. Met hulp van marketingbureau WeDigital maakte Sense op Facebook en Twitter een vliegende (door)start. Belangrijke platforms Een enquête van WeDigital leert dat Facebook …

Onderzoek basisschoolleerlingen

Uit onderzoek van Rutgers en het NOS Jeugdjournaal blijkt dat basisschoolleerlingen interesse hebben in seksualiteit, maar er nog (te) weinig over praten. Hier ligt een kans voor scholen. Interesse De interesse voor seksualiteit lijkt groter dan de aandacht die het onderwerp krijgt …

Evaluatie YouTube-wedstrijd

Om Sense onder de aandacht te brengen van de ‘risicogroep’ laagopgeleide jongeren organiseerde Sense Oost-Nederland in 2015 een YouTube-wedstrijd. Met mooie resultaten, dus er komt dit jaar een vervolg! Projectbeschrijving In de zomer van 2015 gingen de Sense-preventiemedewerkers in Oost-Nederland aan de …

Preventie op sportclubs

Op initiatief van de buurtsportcoaches van Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) verzorgt GGD Gelderland-Midden in samenwerking met NOC*NSF voorlichtingsbijeenkomsten. Doel ervan: het creëren van een veilig sportklimaat binnen sportclubs. Vlaggensysteem Na onderzoek in 2015 bleek er binnen de verschillende sportclubs in de Gemeente …