Centra Seksueel Geweld Oost-Nederland

Net als Nijmegen (2012) heeft Twente sinds vorig jaar een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Ook dit Centrum biedt 24 uur/dag hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Hulpverleners werken samen in het Centrum, zoals de GGD.

Medisch, psychosociaal, forensisch
In het CSG komen medisch, psychosociaal en forensisch onderzoek samen. Zo kan er snel geschakeld worden en hoeft het slachtoffer niet naar verschillende instanties. Op medisch gebied is er aandacht voor verwondingen, soa’s en ongewenste zwangerschappen. Op psychosociaal gebied is er aandacht voor stressklachten en het voorkomen of behandelen van een posttraumatische stressstoornis. Op forensisch gebied is er aandacht voor sporenonderzoek.

Binnen 7 dagen
Het slachtoffer krijgt hulp van de politie bij het doen van aangifte. Bij het sporenonderzoek werkt de politie samen met de forensisch arts van de GGD. Bij voorkeur meldt het slachtoffers zich zo spoedig mogelijk na het geweld, binnen 7 dagen. Dan kunnen er nog sporen veilig worden gesteld. Ook slachtoffers die langer geleden seksueel geweld hebben meegemaakt, kunnen zich melden bij het CSG. De hulp concentreert zich dan voornamelijk op medisch en psychosociaal gebied.

0800 – 0188
Het CSG is gevestigd in Enschede en heeft een regionale functie voor alle slachtoffers in Twente. Het Centrum is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op nummer 0800 – 0188. Het nummer is niet alleen voor slachtoffers bedoeld, maar ook voor hulpverleners en de omgeving van het slachtoffer. Een onthulling van een verkrachting wordt vaak in eerste instantie gedaan aan een vriend, familielid of andere vertrouweling. Telefonisch wordt afgesproken op welke locatie slachtoffer en hulp samenkomen. NB. Wanneer iedere minuut telt, moet 112 gebeld worden!

Meer informatie: Margot Vlutters (projectleider CSG) – [email protected] | 06 – 387 836 20 | www.seksueelgeweld.nl