Evaluatie YouTube-wedstrijd

Om Sense onder de aandacht te brengen van de ‘risicogroep’ laagopgeleide jongeren organiseerde Sense Oost-Nederland in 2015 een YouTube-wedstrijd. Met mooie resultaten, dus er komt dit jaar een vervolg!

Projectbeschrijving
In de zomer van 2015 gingen de Sense-preventiemedewerkers in Oost-Nederland aan de slag om docenten van audiovisuele richtingen binnen het ROC, te interesseren voor de wedstrijd. Ter ondersteuning kregen zij een uitgebreide briefing mee, met daarin de deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd. Het wedstrijdelement was dat leerlingen met hun filmpje zoveel mogelijk views moesten verzamelen op YouTube. De filmpjes met de meeste views kwamen in aanmerking voor de 3 hoofdprijzen (geldprijzen).

Drie winnaars
Na de productiemaand oktober ging op 6 november de officiële wedstrijd van start. Leerlingen konden hun filmpje op YouTube plaatsen om vervolgens zoveel mogelijk views te verzamelen. Op 26 november sloot de wedstrijd en legde de jury om klokslag 9.00 uur het aantal views per filmpje vast. Dit leverde een top-5 op, waaruit de jury de 3 winnaars koos. Leidend voor deze keuze waren originaliteit, educatieve boodschap en overtuigingskracht. De hoofdprijs werd op 10 december uitgereikt door videologger Marije vd Berg. Bekijk via deze link de live-reportage en de winnende filmpjes.

Resultaten
Direct na de wedstrijd konden deelnemende docenten een digitaal evaluatieformulier invullen. Hieruit blijkt onder meer dat zij de YouTube-opdracht een leuke en zinvolle invulling vonden van hun lesprogramma. Er werden ook tips gegeven (zie volgende alinea). In totaal namen 5 ROC’s deel aan de wedstrijd: ROC Technovium, ROC Aventus, ROC A12, Rijn IJssel College en ROC van Twente. Het winnende filmpje had op de sluitingsdatum 2.314 views. Er werden 60 filmpjes ingezonden, waarvan sommige individueel en andere in groepsverband waren gemaakt. In de wedstrijdmaand november is een piek te zien in het aantal bezoekers op de website www.sense.info (zie afbeelding). Van dit aantal (19.9674 bezoekers in november) wordt 17% bepaald door bezoekers uit de regio Oost. Afgezet tegen de 8 Sense-regio’s wijst dit op een relatief hoog aantal bezoekers uit de regio Oost. Dit heeft mogelijk te maken met de YT-wedstrijd, omdat de filmpjes aandacht gaven aan de website sense.info.

Grafiek YT-wedstrijd-contentpagina

Advies en leerpunten
De organisatie van de wedstrijd vraagt relatief weinig investering en brengt relatief veel op (vergroten zichtbaarheid en mogelijk ook toename websitebezoek). Daarnaast biedt de wedstrijd goede mogelijkheden om de contacten met docenten van de ROC’s verder uit te breiden. Het GGD-projectteam van de regio Oost heeft daarom besloten om dit jaar weer een YouTube-wedstrijd te organiseren. Uiteraard zullen we onze leerpunten meenemen in de nieuwe planning en aanpak. Zo wordt het aantal views minder leidend bij het bepalen van de winnaars en willen we vooraf meetbare doelen stellen. Ook kiezen we voor een prijsuitreiking(moment) met een groter bereik onder jongeren. Bijvoorbeeld een livestream met vloggers. Eind april gaan de preventiemedewerkers van Sense-Oost weer op pad met een nieuwe briefing voor de docenten en studenten van de ROC’s.