Hoe vaak testen MSM’ers?

In februari 2015 is bij de GGD Twente een regionaal onderzoek van start gegaan. Een stagiaire onderzoekt hoe vaak Mannen die Seks hebben met Mannen (MSM) zich bij de GGD laten testen op een SOA.

Testadvies GGD
Op basis van de anonieme patiëntengegevens van de vijf GGD’en in Oost onderzocht Nelleke Koedijk de testfrequentie van MSM’ers. Met als leidende vraag: volgen deze mannen het advies van de GGD op om zich twee keer per jaar te laten testen? Nelleke gebruikte hiervoor de data van de CSG’s in Oost-Nederland uit de periode 2008-2013.

Bevindingen
In totaal zijn er in de periode 2008-2013 16.900 consulten gedaan door 7420 individuele MSM’ers. Van hen liet 65% zich minder dan twee keer per jaar op SOA’s testen, 14% precies twee keer per jaar en de rest meer dan twee keer per jaar. De groep die meer dan twee keer testte, bestond vooral uit MSM’ers die eerder al een SOA of SOA-gerelateerde klachten hadden, gewaarschuwd waren voor een SOA door hun sekspartner en/of aangaven swinger te zijn. Belangrijkste conclusie: MSM’ers houden zich niet aan het testadvies van de GGD. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we ons testadvies aan MSM’ers gerichter en beter onderbouwen.