Homotolerantie onder jeugd groeit

In het najaar van 2015 voerden de GGD’en van Oost-Nederland voor de vierde keer het jongerenonderzoek E-MOVO uit. Dit onderzoek wordt om de vier jaar gehouden bij leerlingen van het voortgezet onderwijs. Leerlingen in klas 2 en 4 vullen in de les een uitgebreide enquête in. Ook seksualiteit komt aan bod.

Een van de uitkomsten is dat homoseksualiteit steeds meer geaccepteerd wordt. Meisjes vinden homoseksualiteit vaker normaal dan jongens. Jongeren die accepteren dat homoseksualiteit bestaat, accepteren niet altijd het uiten ervan. Als een heterostel zoent op het schoolplein, keuren de betreffende jongeren dit vaker goed dan als 2 meisjes of 2 jongens elkaar op het schoolplein zoenen.