Netwerk van Centra Seksueel Geweld

Begin 2012 werd in Utrecht het eerste Centrum Seksueel Geweld opgericht. Al snel volgde ook Nijmegen en begin 2015 opende GGD Twente een centrum. Doel is om 12 van deze centra verspreid over Nederland op te richten

Multidisciplinaire aanpak
De Centra Seksueel Geweld bundelen een aantal disciplines om slachtoffers van aanranding of verkrachting zo snel mogelijk te helpen en verder te begeleiden. De disciplines die samenwerken in de centra zijn: de spoedeisende hulp van ziekenhuizen, de forensisch artsen van de GGD’en die sporenonderzoek doen bij zedendelicten, de politie waar slachtoffers aangifte of een melding kunnen doen, en de medewerkers van GGD’en die seksualiteitszorg bieden. Omdat de slachtoffers vaak extra risico lopen op psychische problemen, bieden de centra ook psychosociale nazorg en betrekken daarbij het fonds slachtofferhulp.

Zeven centra operationeel
Het is de bedoeling dat deze multidisciplinaire aanpak voor iedereen in Nederland binnen redelijke afstand bereikbaar is. Doel is om in totaal 12 van deze centra verspreid over Nederland op te richten. In Nederland zijn inmiddels zeven centra operationeel, voornamelijk geconcentreerd in noordoostelijke deel van Nederland. In Rotterdam en Den Haag zijn twee centra in oprichting. Via de website www.centrumseksueelgeweld.nl kun je uitzoeken welk centrum het dichtst bij jou in de buurt is.