Nieuwe websites

www.sense.info
Vanuit SOA Aids Nederland is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het (nog) aantrekkelijker maken van www.sense.info. En het resultaat mag er zijn. Met de nieuwe sekstest ‘dummie animaties’ maakt de jongere een ontdekkingsreis langs de erogene zones van zichzelf en zijn/haar partner. Afhankelijk van waar iemand zich bevindt in zijn/haar seksuele ontwikkeling kan hij/zij op eigen niveau de site instappen door te kiezen voor één van de knoppen: vlinders in je buik, klaar voor de eerste keer of beter in bed. Verder staan er ook ervaringsverhalen van jongeren zelf op de website. Ook is er veel meer informatie te vinden over homo/bi-seksualiteit en transgenders. De eerste reacties vanuit de jongerendoelgroep zijn positief!

www.seksuelegezondheidoostnederland.nl
Voor professionals in de regio Oost die beroepsmatig met jongeren in aanraking komen (intermediairs), ontwikkelen we de website www.seksuelegezondheidoostnederland.nl. Als het goed is bevindt u zich nu op deze nieuwe website. De website is bedoeld voor het uitwisselen van nieuws en bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal. Wijs uw collega’s op deze site en op de mogelijkheid om zich aan te melden voor deze nieuwsbrief.