PrEP zorg in Nederland

Sinds de wereldwijde introductie van PrEP is een sterk dalende trend in de Hiv-epidemie te zien. De nieuwe landelijke doelstelling is: ‘Nul nieuwe Hiv-infecties in 2030’. Dit was tevens het motto op Wereld Aids Dag 1 december.

Subsidie en vergoeding
Voor de zomer heeft de minister van VWS laten weten dat PrEP-zorg de komende 5 jaar gesubsidieerd wordt voor met name MSM. Als uitvoerders van deze zorg noemt hij de GGD’en. Dit voornemen van de minister wordt door het RIVM concreet uitgewerkt, waarbij ook gekeken wordt naar de rol van de huisartsen. Uitsluitsel hierover volgt eind december. Naast subsidie voor de PrEP-controles, zal ook de medicatie grotendeels vergoed worden. Er wordt alleen een eigen bijdrage van max 25% (dat is ongeveer 12 euro per maand) voor medicijnen gevraagd.