Preventie op sportclubs

Op initiatief van de buurtsportcoaches van Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) verzorgt GGD Gelderland-Midden in samenwerking met NOC*NSF voorlichtingsbijeenkomsten. Doel ervan: het creëren van een veilig sportklimaat binnen sportclubs.

Vlaggensysteem
Na onderzoek in 2015 bleek er binnen de verschillende sportclubs in de Gemeente Lingewaard behoefte te zijn aan voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de GGD werd gevraagd om samen met NOC*NSF voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn gebaseerd op het vlaggensysteem. Dit vlaggensysteem is voor de sportclubs een hulpmiddel om na te denken over lichamelijk en seksueel gedrag in de sport. En om daar vervolgens afspraken en beleid over te maken. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden; de reacties zijn enthousiast.

Methodiek
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten krijgen de vertegenwoordigers van verschillende sportclubs informatie over het vlaggensysteem. Het systeem geeft handvatten ‘hoe te reageren in bepaalde situaties’ en ‘hoe dit uit te leggen (als beleid)  aan derden’. Deelnemers gaan zelf aan de slag met ‘casuskaarten’, waarmee zij de vertaalslag maken van theorie naar praktijk.
De methodiek die ten grondslag ligt aan de voorlichtingsbijeenkomsten, heet ‘Het Vlaggensysteem – Sport met Grenzen’. Deze methodiek is ontwikkeld door Internationaal Centrum Ethiek in de Sport, in samenwerking met Sensoa. Centraal staan zes criteria waarmee lichamelijk of seksueel gedrag kan worden geduid als grensoverschrijdend of niet: toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, context, ontwikkeling en zelfrespect.

Meer informatie: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag | www.sportmetgrenzen.be