Samenwerking bínnen de GGD

De afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Gezondheidsbevordering (GB) zijn binnen de GGD de belangrijkste partners voor het team Seksuele Gezondheid, met name vanwege hun netwerk en contactmomenten op scholen.

Aansluiten op schoolnetwerken
De invoering van het nieuwe contactmoment voor 15/16-jarigen biedt GGD-professionals mogelijkheden om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken. De GGD-collega’s van de Centra Seksuele Gezondheid hebben hierbij een faciliterende rol. Iedere GGD heeft inmiddels periodiek overleg georganiseerd met de collega’s van Jeugdgezondheidszorg en Gezondheidsbevordering. Medewerkers van het team Seksuele Gezondheid verzorgen bovendien jaarlijks specifieke bijscholing voor de JGZ-collega’s.

Tijdens een regionale expertmeeting over seksuele gezondheid in het voorjaar van 2015 is het belang van een goede aansluiting op de schoolnetwerken van JGZ en GB nog eens benadrukt. Bijzondere aandacht behoeft de groep jongeren op ROC’s en de jongeren in de internationale schakelklassen.