Scholingsprogramma voor JGZ’ers

Binnen GGD Gelderland-Zuid is een project van start gegaan met als doel: een brede, geïntegreerde aanpak van seksuele gezondheid. Collega’s van alle GGD-afdelingen nemen deel aan de projectgroep Seksuele Gezondheid, om zo de verbinding te zoeken tussen verschillende disciplines. In het kader van die verbinding worden mensen van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (artsen en verpleegkundigen) Sense-geschoold.

Trainingen over seksualiteit
Aanvankelijk werd een selectie van artsen en verpleegkundigen van JGZ via een intensief trainingsprogramma van 12 dagen geschoold in Sense. Nu ervoor is gekozen om alle artsen en verpleegkundigen op te leiden voor Sense, heeft de projectgroep een aangepast scholingsprogramma voorgesteld. Het plan is om enkele malen per jaar voor alle artsen en verpleegkundigen een training te verzorgen over seksualiteit.

Verschillende thema’s
De trainingen belichten steeds een (ander) aspect van seksualiteit en seksuele gezondheidsbevordering. De eerste training richt zich op de invoering de JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar. Mogelijke vervolgthema’s voor trainingen zijn: ‘Hoe bespreek je seksualiteit’, ‘Het vlaggensysteem’, ‘Weerbaarheid’ etc. Het streven is om binnen het reguliere scholingsprogramma van de JGZ, seksualiteit als vast onderdeel op te nemen.