Schoolexcursies naar de GGD

Dit schooljaar is GGD Gelderland-Midden gestart met een pilot gericht op het praktijkonderwijs. Leerlingen in het praktijkonderwijs pikken voorlichting doorgaans beter op vanuit concrete ervaringen. Daarom gingen bovenbouwklassen van De Tender in Dieren en het Pro College in Bemmel op excursie naar de GGD. Dit keer dus geen Sense-medewerker voor de klas.

Rondleiding over de poli
Leerlingen die naar de GGD komen voor een excursie, krijgen in kleine groepjes een rondleiding op de poli Seksuele Gezondheid. Een Sense-verpleegkundige laat zien hoe het in zijn werk gaat als je als jongere naar de GGD komt voor Sense-consult en legt uit hoe een soa-test gaat. Daarnaast wordt de website www.sense.info gedemonstreerd en kunnen leerlingen vragen stellen. De ervaring tot nu toe is dat de boodschap van Sense beter beklijft via een bezoek aan de GGD dan via een bezoek door de GGD op school. Per klas duurt de excursie een uur.