Seksuele voorlichting Eritrese vluchtelingen

Eritrese vluchtelingen-contentpagina

In 2015 ving de gemeente Nijmegen ongeveer 3000 vluchtelingen op. Daarnaast kregen circa 300 ‘statushouders’ een woonplek in de gemeente. De GGD geeft seksuele voorlichting aan de Eritrese jongeren uit deze groep.

Vluchtelingen en statushouders
Vluchtelingen zijn mensen die met reden vrees hebben voor vervolging in eigen land. Dit kan te maken hebben met hun ras, godsdienst, politieke overtuiging, oorlog of homoseksualiteit. Vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, noemen we ‘asielzoekers’. Zij wonen in COA-opvanglocaties. Op het moment dat ze asiel hebben gekregen, oftewel een verblijfsstatus hebben, komen zij in aanmerking voor een woning in een Nederlandse gemeente. Zo bracht de gemeente Nijmegen in 2015 circa 100 Eritrese jongens onder in een voormalig studentencomplex in Lent.

Andere omgangsvormen
Eritrese mannen hebben een andere omgangsvorm met vrouwen dan wij in Nederland gewend zijn. Dit kan tot spanningen leiden. Op verzoek van de gemeente Nijmegen organiseert het team Seksuele Gezondheid van GGD Gelderland-Zuid (daarom) seksuele voorlichting voor de jongens, als onderdeel van hun inburgering. De voorlichting gaat over omgangsvormen in Nederland, ja/nee signalen, anticonceptie, veilig vrijen, homoseksualiteit en andere zaken. De lessen zijn interactief, de vragen van de deelnemers leidend. De trainers maken daarbij  gebruik van vraaggesprekken en rollenspelen. Ook is er een professionele en betrouwbare tolk aanwezig.

Kunnen improviseren
Er zijn inmiddels 4 groepen van 20 jongens aan de beurt geweest. Verpleegkundige en trainer Sarah Kladakis is enthousiast. Samen met haar collega Pushpa Höppener (foto) ontwikkelde zij de training. “De jongens zijn erg leergierig en gaan respectvol en serieus om met de lesstof en met mij als trainer.” Het is wel improviseren, maar dat bevalt haar goed. “Je moet je echt inleven in de groep, ook in praktische zin. “In het begin haalden we de jongens bijvoorbeeld op bij de bushalte. Ze konden toen nog niet goed fietsen, kenden de weg niet en spreken geen Nederlands. Ze namen ook geen eten mee, ook al vroegen we dat. Ze vergaten het gewoon. Tegenwoordig regelen wij dus zelf iets te eten voor hen.”

Vervolg op succes
Vanwege het succes van de training aan de Eritrese jongens, geeft de GGD nu ook seksuele voorlichting aan Eritrese (jonge) vrouwen op Heumensoord. Dit is een grote noodopvanglocatie voor vluchtelingen aan de rand van Nijmegen. Eritrese vrouwen hebben meer dan andere vrouwen te maken met seksueel geweld en ongewenste zwangerschap. De GGD biedt deze vrouwen de mogelijkheid om zich te laten testen op soa’s en zwangerschap. Ook kunnen zij hun ervaringen delen en leren zij wat het is om grenzen te stellen. Dat vraagt om een veilige en laagdrempelige setting. “Je moet als trainer creatief zijn, anders bereik je deze kwetsbare groep niet,” aldus Sarah.