Sense-plan 2016

Door de vijf GGD’en van regio Oost is er ook voor 2016 weer een gezamenlijk Sense-preventieplan opgesteld. Hoofddoel is het bevorderen van de seksuele gezondheid en relationele weerbaarheid van jongeren in de regio Oost.

Drie niveaus van aandacht
Centraal in het plan staat het bereiken van een vijftal risicogroepen: laagopgeleide jongeren, homoseksuele jongeren, allochtone jongeren, christelijke jongeren en licht verstandelijk beperkte jongeren. Behalve gerichte activiteiten voor deze jongeren is het ook belangrijk dat wij professionals binnen en buiten de GGD aanmoedigen om aandacht te geven aan het thema seksualiteit in hun contact met jongeren. Het Sense-plan is daarom opgebouwd uit drie niveaus van aandacht: activiteiten richting jongerendoelgroepen, externe intermediairs (via scholen, jongerenwerk etc.) en de afdelingen JGZ van elke GGD.

Aansluiten bij ontwikkelingen
Bij alle activiteiten zullen wij zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen rondom sociale media en e-health. Ook blijven we samenwerken met ketenpartners om onze kennis over de doelgroepen te vergroten en kennis over het thema seksuele gezondheid en relationele weerbaarheid te delen, bundelen en borgen. Denk hierbij aan huisartsen, wijkteams, Steunpunten Huiselijk Geweld, de Centra Seksueel Geweld, verslavingszorg, COC, MEE en We Can Young.