Soa-review: we zijn op de goede weg

Uit een interim review van het Nationaal soa/hiv-platform 2012-2016 (“Bestendigen en versterken”) blijkt dat interventies voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, MSM en mensen met hiv, effectief zijn. Niettemin is nog steeds (extra) aandacht nodig voor het verbeteren van condoomgebruik, veilige seks en tijdig testen. Met name de doelstellingen gericht op etnische minderheden blijven achter.

Goed blijven monitoren
Huisartsen zijn in principe de eerst aangewezen hulpverleners voor soa- en seksualiteitszorg. Aanvullend daarop bieden de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD’en zorg voor speciale risicogroepen. De aanvullende financiële middelen voor de GGD’en zijn sinds 2015 bevroren, waardoor GGD’en nog meer dan voorheen hun aanbod voor de ‘hoog-risicogroepen’ moeten reserveren. Andere cliënten worden door/terugverwezen naar de huisartsen. Drempelverhogende aspecten zoals ‘de huisarts is niet anoniem’ en ‘ik kan een soa-test niet betalen’ zullen hierdoor weer gaan spelen. Zeker het verhoogde eigen risico binnen de basiszorg kan jongeren afschrikken, omdat ze meer zelf moeten betalen voor een test. GGD’en gaan dit soort effecten goed monitoren. Het zou doodzonde zijn als we binnenkort weer op de weg terug zijn, nu de ingeslagen weg duurzaam positieve effecten laat zien.