Succesvolle pilot ‘Nu Niet Zwanger’

GGD Gelderland-Zuid startte eind 2017 met een pilot van de aanpak ‘Nu Niet Zwanger’ (NNZ). Belangrijkste doel: ongeplande en ongewenste zwangerschap voorkomen door vrijwillig en gemotiveerd de kinderwens uit te stellen. Het programma maakt deel uit van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start.

Psychische kwetsbaarheid
Nu Niet Zwanger zet in op intensieve begeleiding van (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid. Vaak als gevolg van (een combinatie van) psychiatrische problemen, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, problemen met loverboys of illegaliteit. De aanpak is outreachend, in de vorm van huisbezoeken. De gesprekken gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Ruim 80% stelt kinderwens uit
De resultaten van de pilot zijn even succesvol als die in Tilburg en Rotterdam waar het programma ook wordt uitgevoerd. Meer dan 80% van de cliënten gaat vrijwillig en gemotiveerd over tot het uitstellen van de kinderwens en gebruik van anticonceptie. Het is de bedoeling om, zoals het ministerie adviseert, de aanpak samen met ketenpartners in de hele regio verder uit te rollen.