Training doktersassistenten

De GGD’en van Twente, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden verzorgden in 2016 op verschillende manieren bijscholing voor doktersassistenten. In totaal ging het om ongeveer 330 doktersassistenten. Belangrijk onderdeel bij deze scholingsmomenten: gespreksvoering met de cliënt.

Triage en onderzoek
De bijdrage van GGD Noord- en Oost-Gelderland op 12 en 13 oktober in Zeddam, maakte deel uit van een brede scholingsdag voor 130 doktersassistenten. Ook andere (medische) onderwerpen kwamen tijdens deze dagen aan bod. De soa-bijscholing door verpleegkundigen van de GGD werd met interesse ontvangen, vooral de onderwerpen triage en lichamelijk onderzoek.

Inleven in de cliënt
GGD Gelderland-Midden organiseerde in 2015 al 3 workshops voor doktersassistenten. In 2016 kwamen daar nog 4 workshops bij, met in totaal 160 deelnemers. De workshops werden samen met Rijnstate Velp opgepakt, en waren zeer praktisch van aard. Aan de hand van oefeningen leerden de deelnemers hoe je het gesprek met een cliënt opbouwt. Inleven in de cliënt speelt daarbij een cruciale rol: de cliënt moet zich op zijn/haar gemak voelen, zodat hij/zij informatie toevertrouwt aan de doktersassistent.

Gespreksvoering
Ook bij de scholingsbijeenkomst van GGD Twente op 27 september kwam het onderwerp gesprekstechnieken aan bod. Andere workshops richtten zich op anticonceptie en het Centrum Seksueel Geweld. De aanwezige doktersassistenten van diverse huisartsenpraktijken uit de regio Twente, beoordeelden de bijeenkomst erg positief.