Training jongerenwerkers ‘Lovebuzz’

Lovebuzz is een online game over liefde, relaties en beginnende seksualiteit voor brugklassers in het Voortgezet Onderwijs. Om het voor scholen aantrekkelijker te maken om mee te doen aan de game, heeft GGD Gelderland-Midden jongerenwerkers opgeleid tot spelleiders.

Training jongerenwerkers
Lovebuzz ondersteunt scholen om gevoelige thema’s als seksuele weerbaarheid en diversiteit klassikaal bespreekbaar te maken. GGD Gelderland-Midden heeft jongerenwerkers uit Arnhem, Wageningen, Overbetuwe en Tiel getraind tot quizmasters Lovebuzz, zodat zij gratis deze lessen kunnen verzorgen op de scholen uit hun werkgebied.

Effect van externe spelleider
In de eerste les, The Day Before, maken leerlingen kennis met fictieve personages die zich voorbereiden op een schoolfeest. In de tweede les, The Party, volgen zij deze personages in verschillende situaties en adviseren ze hierin. Reden om te kiezen voor de inzet van jongerenwerkers als quizmasters, is het verwachte effect: eerdere ervaring met de Lovebuzz-game leerde dat leerlingen die tijdens de tweede les worden begeleid door een externe spelleider, serieuzer en openhartiger meedoen.

Kerndoelen en contactmomenten
De GGD doet de werving van scholen voor gastlessen vanuit de reeds bestaande contacten. Scholen die meedoen, geven op een leuke en laagdrempelige manier invulling aan een van de  kerndoelen in het onderwijs: aandacht besteden aan seksuele gezondheid. Voor de jongerenwerkers creëert dit een extra contactmoment met de schoolteams en de leerlingen. Kortom: iedereen haalt voordeel uit deze unieke samenwerking!