Training vlaggensysteem voor jeugd/welzijnswerkers

Op donderdag 6 oktober verzorgde GGD Gelderland-Midden een training vlaggensysteem, speciaal voor jeugd- en welzijnswerkers. In totaal waren er 26 deelnemers van 7 verschillende instanties aanwezig. Aan de hand van vijf situaties werd het vlaggensysteem uitgelegd. De deelnemers beoordeelden de specifieke situaties eerst aan de hand van hun gevoel. Vervolgens werden dezelfde situaties nogmaals beoordeeld, maar dan volgens de criteria van het vlaggensysteem. Dit maakte duidelijk dat bij het beoordelen van situaties heel vaak je eigen gevoel en achtergrond een rol spelen. De training werd enthousiast ontvangen door de deelnemers. Deelnemers zien het vlaggensysteem als een goede manier om zo objectief mogelijk met elkaar te kunnen spreken over ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’.