Vlaggensysteem in opmars

Diverse GGD’en geven trainingen in het vlaggensysteem aan professionals die met jongeren werken. Bijvoorbeeld aan docenten. Het vlaggensysteem is bedoeld om professionals handvatten te geven bij het duiden van seksueel gedrag van kinderen en jongvolwassenen, het bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend gedrag) en het geven van een passende (pedagogische) reactie.

Criteria en normen als uitgangspunt
Als voorbeeld GGD Noord- en Oost-Gelderland; deze GGD verzorgde vorig jaar in de ‘Week van de kinderen veilig’ een training voor professionals uit het onderwijs en (medisch) maatschappelijk werk. GGD Gelderland Zuid heeft in het kader van ‘De Week van de Lentekriebels’ weer een aantal basisschoolteams getraind. Ook is het team MBZ van GGD Gelderland Zuid getraind in het vlaggensysteem. De training was opgebouwd rond de ‘zes criteria’ en de ‘normatieve lijst’ uit het Vlaggensysteem. De zes criteria zijn: ‘wederzijdse toestemming’, ‘vrijwilligheid’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘passend bij leeftijd en ontwikkeling’, ‘passend in de context en situatie’ en ‘zelfrespect’. De normatieve lijst is een tabel waarin voorbeelden van seksuele activiteiten en gedragingen per leeftijdscategorie (nul tot achttien jaar) staan beschreven.

Beoordeling van gedrag via vlaggen
Op basis van de zes criteria staat bij ieder voorbeeld uit de normatieve lijst vermeld of het desbetreffende gedrag acceptabel is (groene vlag), licht grensoverschrijdend (gele vlag), ernstig grensoverschrijdend (rode vlag) of zeer ernstig grensoverschrijdend (zwarte vlag). Bij iedere vlag hoort een pedagogische reactie. Die reactie kan variëren van bekrachtigen of niets doen (groene vlag) tot verbieden, straffen en/of inschakelen van hulpverlening (zwarte vlag). Een nuttige workshop, die de deelnemers op een andere manier naar seksueel (grensoverschrijdend) gedrag heeft laten kijken!

Alle GGD’en uit de regio Oost beschikken over gecertificeerde trainers en kunnen deze trainingen verzorgen. Geïnteresseerde instellingen kunnen voor een training contact opnemen met hun lokale GGD.