Week van de Liefde

Ook dit jaar kreeg de Week van de Liefde weer veel aandacht. Zo bezocht GGD IJsselland scholen in de regio om leerlingen uit te dagen met de vrij-veilig quiz, GGD Twente prikkelde leerlingen met ‘Liefde is’-slogans, GGD Gelderland-Midden bracht Sense onder de aandacht met de ‘Kahoot’-app, in Noord- en Oost-Gelderland gingen Sense- en jongerenwerkers de boer op met rozen en in Gelderland-Zuid studenten.

GGD IJsselland: acties op het ROC en in het stadscentrum
GGD IJsselland bereikte tijdens de Week van de Liefde zo’n 2500 jongeren. Het Sense-team bezocht lessen op de ROC’s en speelde met leerlingen de vrij-veilig quiz; ze konden er coole Sense-gadgets mee verdienen. Ook werd bij leerlingen sense.info onder de aandacht gebracht en bij docenten (via een lesbrief) de lovegame ‘Can you fix it?’ Op Valentijnsdag verzorgde een team van ‘peer’-voorlichters een ludieke actie in het centrum van Zwolle. Onder het mom ‘Een veilig CarnaValentijn’ konden jongeren op de foto met iemand in een hartjeskostuum of een penispak. Tijdens deze actie werden condooms uitgedeeld met een prikkelende tekst op de wrapper.

GGD Twente: Liefde is…
In de week voorafgaand aan Valentijnsdag bezocht GGD Twente twee praktijkscholen, twee OPDC-scholen en een VMBO-school in Twente. Ongeveer 400 leerlingen woonden een korte voorlichting bij waarin werd verteld over Sense, het (gratis en anonieme) spreekuur op de GGD, en de website www.sense.info. Daarnaast kreeg het thema ‘wensen & grenzen’ de nodige aandacht. Leerlingen konden op een post-it de slogan ‘Liefde is……’ aanvullen. Deze post-its werden vervolgens op een grote poster (met Sense-logo) geplakt, die vervolgens werd ingelijst en opgehangen in het klaslokaal. Aan het einde ontvingen leerlingen een splitter met het motto: ‘Liefde is….samen muziek luisteren!’

GGD Gelderland-Midden: quizzen op school in ‘Kahoot’
GGD Gelderland-Midden maakte voor de Week van de Liefde quizzen in Kahoot. Kahoot is een gratis online quizmedium waarbij jongeren individueel of in groepjes mee kunnen doen met een quiz via hun smartphone. Per vraag wordt de tussenstand berekend, en staat de top 5 deelnemers geprojecteerd op het scherm. Dat maakt deelnemers extra fanatiek. De Kahoot-quizzen van de GGD zijn gericht op het praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, maar ook voor het jeugd- en jongerenwerk zijn ze geschikt. De quizzen werden tot nu toe 173 keer gespeeld met meer dan 1300 spelers. De feedback was zeer positief, lees hieronder bijvoorbeeld de reactie van een docent:

“Ik heb er een les burgerschap van gemaakt en de leerlingen vonden het prachtig. Het was natuurlijk lachen, gieren en brullen, maar ook serieus aan de slag met de vragen. Achteraf heb ik gevraagd wie er alle vragen goed had, dit was natuurlijk niemand. Ik heb verschillende verbaasde gezichten gezien bij de terugkoppeling van de quizzen. Dit wil zeggen dat de vragen goed zijn, en er dingen gevraagd worden die de leerlingen nog niet weten.”

De quizzen, een uitleg over het gebruik van Kahoot en de uitleg bij de goede antwoorden zijn gratis online beschikbaar. Scholen en instellingen kunnen hiervan het hele jaar gebruikmaken.

GGD Noord- en Oost-Gelderland: rozen, memohartjes en disco
In Noord- en Oost-Gelderland werden naar hartenlust rozen uitgedeeld. Leerlingen van VO-scholen kregen een roos met een Sense-kaartje eraan: www.sense.info is dé jongerenwebsite waar jongeren met vragen terecht kunnen over seksualiteit, liefde en relaties. Op een memohartje konden ze een Valentijnsboodschap achterlaten voor iemand die ze leuk of aardig vinden. Ook werd het thema relaties en seksualiteit verwerkt in de lessen. Zo speelden leerlingen tijdens biologie het Aidsbekerspel. Bij Scheikunde lieten ze de ‘vonk overspringen’, bij gymnastiek kregen de leerlingen een les fysieke weerbaarheid, de Lovedokter van de GGD kwam vertellen over veilig vrijen, soa’s en anticonceptie en er werd zelfs een Valentijnsdisco georganiseerd.

Ook leuk om te benoemen: In de gemeente Epe droegen twee jongerenwerkers actief de Week van de Liefde uit. Zij deelden aan jongeren in de gemeente Oene, Emst, Vaassen en Epe neprozen uit en gingen zo met hen in gesprek over het thema liefde en relaties.

GGD Gelderland-Zuid: rozen en ‘Week van de Lentekriebels’
Op het ROC in Tiel werd door studenten zelf een Valentijnsactie op poten gezet, in samenwerking met een jongerenwerker van Mozaïek Welzijnsdiensten en een Sense-verpleegkundige. Zij verkochten op 12 februari in de pauze rozen, waar mede-studenten een Valentijnstekst aan konden hangen en laten bezorgen. Op een groot scherm in de aula draaide een door studenten zelfgemaakt Sense-filmpje en op een kaartje konden studenten invullen met wie zij het liefst samen naar muziek zouden luisteren. Alle studenten die zo’n kaartje invulden, ontvingen een splitter en konden ene prijs winnen.

Op 32 basisscholen in de regio Gelderland-Zuid werd de Week van de Lentekriebels georganiseerd. Tijdens deze projectweek wordt er schoolbreed in groep 1 t/m 8 elke dag een les gegeven over relaties en seksualiteit. Ouders worden hierbij betrokken, meestal via een ouderavond. De GGD biedt hierbij ondersteuning, ook door middel van teamworkshops.