Workshop ‘Seks & Social Media’

In 2014 organiseerde GGD Noord- en Oost-Gelderland drie workshops ‘Seks & Social Media’ voor jongerenwerkers en jeugdhulpverleners. Dit gebeurde in samenwerking met de zedenpolitie. Uit eerdere evaluaties bleek dat jongerenwerkers en jeugdhulpverleners behoefte hadden aan extra informatie over deze thema’s. Het aantal aanmeldingen voor de workshops bevestigde dit en in maart van dit jaar werd zelfs een vierde workshop georganiseerd.

Zeer positieve waardering
Bij de workshop afgelopen maart waren 22 deelnemers aanwezig. Tijdens de workshop werd informatie gegeven over jongeren van nu en hun omgang met internet: van welke social media maken zij gebruik? Wat zijn hiervan de positieve kanten en de risico’s? Er werd ook aandacht besteed aan strafbaar gedrag via internet. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van een doorgestuurde naaktfoto (‘sexting’): is hier sprake van het verspreiden van kinderporno? Hoe kunnen jongerenwerkers en jeugdhulpverleners met jongeren het gesprek aangaan over dit soort thema’s? Als houvast werden informatie- en meldpunten onder de aandacht gebracht waar professionals terechtkunnen met hun zorgen en vragen. Veel ruimte werd ingebouwd voor het stellen van vragen aan de zedenpolitie en het uitwisselen van ervaringen. De workshop kreeg een zeer positieve waardering van de aanwezigen.