Workshops voor docenten over weerstand

Ruim 35 docenten hebben deelgenomen aan het geaccrediteerde onderwijsevent dat op 29 september jl. werd georganiseerd bij GGD Twente. Het plenaire gedeelte met als thema ‘weerstand’ werd verzorgd door Lynn Voogt van Mind Mix. Daarna konden de docenten twee workshoprondes volgen (seksuele diversiteit in de klas, Centrum Seksueel Geweld, lesmethoden en sexting). Na de workshoprondes was er gelegenheid de methodiekenmarkt te bezoeken.